Kalkulačka velikosti skupiny členů

Tato kalkulačka slouží pro výpočet skupiny členů podle Jednacího řádu.

Jednací řád celostátního fóra

§ 5 Skupina členů

Skupinou členů se rozumí jen taková skupina, která čítá aspoň stanovený počet členů strany, kteří podpořili určitý návrh. Počet členů se stanoví u návrhu na zahájení jednání jako dvojnásobek druhé odmocniny z počtu přítomných členů, nejméně však jedna setina a nejvýše jedna pětina z počtu přítomných členů. U návrhu na již zahájeném jednání se takto stanovený počet snižuje na polovinu.

Počet členů sdružení či orgánu:
Počty členů
Setina 0
Desetina 0
Pětina 0
2x odmocnina 0
Hodnoty podle jednacího řádu
Rozeslání členského podnětu 0
Zařazení na běžící jednání 0
Svolání jednání 0

Vypočtené hodnoty se zaokrouhlují na celé osoby (nahoru).